kiedy do logopedy?

Drogi rodzicu! Warto udać się do logopedy, gdy:

Twoje dziecko ma 6 miesięcy:

 • nie gaworzy, czyli nie wydaje prostych sylab np. bababa, mamama

Twoje dziecko ma 9 miesięcy:

 • nie używa gestu wskazywania palcem

Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż:

 • nadal oddycha przez usta
 • nadmiernie się ślini
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów
 • nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów

Twoje dziecko w okresie między 1 a 2 r.ż.:

 • nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład: Gdzie jest lala?, Gdzie jest mama?
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład Zrób pa pa, Pokaż gdzie masz oko?
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki

Twoje dziecko w okresie między 3 a 4 r.ż:

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów, równoważników zdań
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych:  a, u, i, o, e, y
 • nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz
 • zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h
 • wymawia głoskę t zamiast k lub d zamiast g
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie rozmowy lub oglądania np.bajek

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż:

 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej
 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast buty mówi puty
 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
 • nie wymawia głoski r albo zastępuje ją głoską l lub j
 • powtarza głoski (s-samolot), sylaby (bu-bu-buty), całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się

Jeśli rozwój mowy twojego dziecka nie przebiega prawidłowo, logopeda pomoże stymulować jego mowę, usprawni narządy artykulacyjne lub skieruje do innych specjalistów.

Jeżeli Twoje dziecko ukończyło 6 r.ż a nadal mówi nieprawidłowo, logopeda pomoże korygować wady wymowy. Terapia wad wymowy to długotrwały proces, gdyż wykształciły się już nawyki artykulacyjne.

Niekorygowane wady wymowy bez fachowej pomocy pozostaną na całe życie. Mają one wpływ na obniżenie poczucia wartości dziecka, na jego relacje z rówieśnikami a przede wszystkim utrudniają naukę pisania i czytania.