diagnoza i terapia

Gabinet logopedyczny u Pani Madzi oferuje diagnozę i terapię dla dzieci oraz osób dorosłych.

Diagnoza podstawowa:

 • ocena mowy, artykulacji, budowy oraz funkcjonowania narządów mowy
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie lateralizacji (dominującej strony ciała)

Diagnoza pogłębiona (Test SON-R 2,5-7)

 • badanie poziomu rozwoju funkcji poznawczych warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego

Wczesna interwencja terapeutyczna:

 • stymulacja rozwoju dziecka od pierwszych dni życia, polegająca na rozwoju zdolności motorycznych, poznawczych i językowych

Terapia wad wymowy:

 • KAPPACYZM – zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d
 • SEPLENIENIE – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • RERANIE – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 • AFAZJA
 • AUTYZM
 • ZESPÓŁ ASPERGERA
 • JĄKANIE
 • RYNOLALIA

Profilaktyka i terapia dysleksji